Sekvence

29.12.2010

TahydneszitraKoef(oKo)
TahyvceradneszitraKoef(oKo)
2-3LV7,05,0
1-1-3mSL9,36,5
3-3* 1C8C6,26,1
1-1-3SSV7,84,0
2-3LC4,73,3
1-1-1VSS7,55,5
3-1LA4,22,3
1-1-3SSL7,42,5


1-3-2SLm7,41,5


1-3-3SLS7,31,0


3-2-3LmV7,32,5


1-3-1SLC7,23,0


3-2-3LLL7,13,0


1-3-1BCB7,15,7


2-3-1LLL7,03,0


2-1-2BCm6,74,5


1-3-2SLL6,60,5


1-3-3SLV6,60,5


1-3-3SVV6,62,5


2-2-3ABB6,44,7


3-3-2VVL6,42,5


1-1-3SmV6,34,0


1-2-3SmV6,34,5


3-2-3LLB6,33,0


3-2-3VLB6,34,0


1-1-1ASV6,23,5


1-1-2mCL6,24,5


1-1-3ASL6,23,5


1-3-1SVC6,23,7


2-2-2VLC6,23,7


2-3-2LVV6,12,0


3-1-1VVA6,13,7


3-1-3CVC6,14,0


1-2-2VLV6,03,0


3-2-2LLV6,02,0


3-2-2VLV6,02,0


1-1-1CSm6,04,5
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistika sleduje vypadky tipu losovanych dva (tri) dny po sobe.
Sleduji i vazby mezi tahy, nebot zakonitosti nahodnych cisel plati obecne. (mohli bychom si udelat treba 10tahu ale pomer vyskytu vsech kategorii cisel (A,B,C,S,L,m,V) by se nijak zvlast nezmenil!